raspberry-995344__180
blueberry-1062710__180
gooseberry-385445__180

Allmänt

Bärbuskar är generösa växter som bjuder på de läckraste av bär, nämligen de som mognat i din egen trädgård. Men bärbuskar gör också trädgården lummig och ombonad, och kan ohämmat blandas med växter som vi odlar enbart för fägringens skull. För att bärbuskarna ska bli vackra och ge rik skörd är det viktigt att du väljer friska sorter som är härdiga på växtplatsen.

 

Vinbär och krusbär

Vinbär och krusbär finns både i buskform och uppstammade till små träd. Ett träd är lätt att plocka bär från, och under kronan kan du plantera allåkerbär eller någon annan trevlig marktäckare. Buskar kan spaljéras mot en vägg eller planteras som häck. Många sorter är mycket härdiga. Jord och läge: Vinbär och krusbär trivs bäst och ger mest bär i full sol. Alla väldränerade trädgårdsjordar duger, men skörden blir störst om jorden är mullrik och fuktighetshållande. Undvik frostlänta platser Förbättra mullfattiga jordar med plantjord, torvmull, kogödsel eller kompost inför planteringen. Plantering: Buskar med bar rot planteras tidigt på våren eller sent på hösten. Krukodlade plantor kan planteras när som helst, från vår till höst. Skär ner skotten på barrotade plantor till ca 20 cm höjd vid planteringen. Krukodlade buskar behöver inte skäras tillbaka. Planteringsavstånd: 2-2,5 m. Till häck planterar du tätare. Gödsling: Gödsla med ca 2 kg kogödsel/m2 varje var, eller "en näve". s k fullgödsel utan för högt kväveinnehåll. Alltför riklig kväve gödsling leder till veka buskar och gynnar mjöldagg. Skötsel: Det är bra att täcka marken under buskarna med organiskt material som halm eller bark. Då hålls jorden fuktigare. Efter 3-4 år är det dags att börja gallra buskarna regelbundet. Klipp bort de äldsta grenarna anda nere vid markytan. Då kommer det fler nya skott som ger stora och fina bär. Tag också bort svaga och skadade grenar, och sådana som lagt sig på marken. Svarta vinbärsbuskar ger god skörd på ettåriga skott och kan därför beskäras hårt utan att skörden uteblir. På hösten när bladen fallit är en bra tid för beskärningen. Var försiktig med att bearbeta jorden under buskarna. Rötterna ligger ytligt och kan lätt skadas.

 

Hallon, björnbär och björnhallon

Hallonplantor kan bilda höga häckar som både ger läckra bär och kan fungera som inramning och insynsskydd. Vanliga hallon ger skörd på två årsskotten och kan odlas t o m zon 7. Hösthallon sätter frukt på årsskotten och mognar i aug-sept. Det finns hösthallon som är härdiga till zon 3 (ev. 4 med snötäcke).Björnbärsbuskar är värmeälskare med förträfflig växtkraft. Med hjälp av en spaljé eller trådar kan de snabbt klä en varm vägg i grönska. Björnbär trivs upp till Mellansverige i skyddadelägen. Precis som hallon har björnbär frukt på två årsskotten.Björnhallon ('Tayberry') är en korsning medan björnbär och hallon. Bären är 3-4 cm långa. De mognar redan i juli, är mörkröda och mycket goda. De är också utmärkta till sylt. Björnhallon odlas som björnbär. Zon 1-4. Jord och läge: Välj ett soligt läge. Spaljéra gärna björnbärsrankorna mot en varm vägg, där trivs de bäst. Den bästa jorden ar fuktighetshållande, mullrik och väldränerad. Grundgödsla med 3-4 kg kogödsel /m2 till hallon, 1-2 kg /m2 till björnbär. Förbättra gärna jorden med plantjord eller gödslad torvmull. Plantering:  Plantorna ska sattas grunt, rothalsens knoppar ska vara vid markytan. Krukodlade exemplar kan planteras från var till höst. De ska inte beskäras vid planteringen. Planteringsavstånd: 50-70 cm mellan plantorna och 150-200 cm mellan raderna är lagom för hallon. En björnbärsbuske är oftast tillräckligt i trädgården, men vid du ha fler är 2,5 m medan plantorna ett bra avstånd. Gödsel: Gödsla hallonen med 2-3 kg kogödsel /m2 varje vår, björnbären med 1-2 kg /m2. Alternativt kan du ge en till två "nävar" fullgödselmedel.

Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med organiskt material, t ex halm eller bark. Hallonplantor behöver någon form av uppbindning. När bären utvecklas är vattenbehovet stort. Vattna vid torka så blir skörden bättre. Beskär såväl björnbärs- som hallonplantor direkt efter avslutad skörd. Alla fjolårsskott, de skott som burit frukt, skärs av vid markytan liksom klena och skadade skott. I hallonlandet gallras årsskotten sa att det återstår 12-14 kraftiga skott per löpmeter. Luckra jorden runt plantorna efter skörd. Björnbär växer snårigt och det kan vara svart att gallra bort gamla skott som snärjt in sig bland de unga. Ett satt är att hålla dem skilda åt från början. Två årsskotten leds åt ett håll i spaljén och de nya skotten leds åt det andra. Björnbär tycker inte om kyla. Lägg ner rankorna på hösten och tack dem med jord sa klarar de vintern. Hösthallon ger skörd på årsskotten. Klipp ner alla skott till marken efter avslutad skörd. Hösthallon har stadig växt och behöver ingen uppbindning.

 

Blåbär och lingon

Nya sorters blåbär, s.k. amerikanska blåbär, är lättodlade och ger stora klasar med goda bär. Plantorna utvecklas till fina buskar med utbrett växtsätt. Särskilt vackra är de på hösten när de lyser i rött, gult och orange. Bären är betydligt större än vilda blåbär men lika goda. Fruktköttet är ofärgat. Det går utmärkt att odla lingon i trädgården! Det tar 4-5 år innan plantorna ger full skörd. Jord och läge: Blåbär och lingon är surjordsväxter som trivs vid ett pH mellan 4 och 5,5. Jorden bör vara mullrik, lucker och valdränerad med god tillgång till fukt. Blanda den befintliga jorden med naturell torv i riklig mängd, och gärna kompost och sand dessutom. Gödsla försiktigt med kogödsel eller fullgödsel. Låt blåbären få en ljus växtplats utan brännande middagssol. Lingonplantorna blir fina och frodiga i skuggigt läge men det krävs en solig växtplats för att de ska sätta rikligt med bär. Undvik frostlänta platser. Plantering: Krukodlade exemplar kan planteras från vår till höst. Planteringsavstånd: För amerikanska blåbär ca 75cm. Planterar du ett helt lingonland 25-40 cm mellan plantorna och 80-100 cm mellan raderna lagom. Gödsel: Använd gärna rhododendrongödsel, den är anpassad till surjordsväxter. Men såväl blåbär som lingon har ett måttligt näringsbehov, så gödsla försiktigt. Kalka aldrig! Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med bark eller dylikt. Hölj plantorna med t ex fiberduk om det är risk för nattfrost under blomningen. Vattna under torra perioder på sommaren. Tidigt på våren kan du skära eventuella skadade grenar samt grenar som lagt sig på marken.

untitled111
blackberries-1032754__180
vinbär
raspberry-995344__180
blueberry-1062710__180
gooseberry-385445__180

Allmänt

Bärbuskar är generösa växter som bjuder på de läckraste av bär, nämligen de som mognat i din egen trädgård. Men bärbuskar gör också trädgården lummig och ombonad, och kan ohämmat blandas med växter som vi odlar enbart för fägringens skull. För att bärbuskarna ska bli vackra och ge rik skörd är det viktigt att du väljer friska sorter som är härdiga på växtplatsen.

 

Vinbär och krusbär

Vinbär och krusbär finns både i buskform och uppstammade till små träd. Ett träd är lätt att plocka bär från, och under kronan kan du plantera allåkerbär eller någon annan trevlig marktäckare. Buskar kan spaljéras mot en vägg eller planteras som häck. Många sorter är mycket härdiga. Jord och läge: Vinbär och krusbär trivs bäst och ger mest bär i full sol. Alla väldränerade trädgårdsjordar duger, men skörden blir störst om jorden är mullrik och fuktighetshållande. Undvik frostlänta platser Förbättra mullfattiga jordar med plantjord, torvmull, kogödsel eller kompost inför planteringen. Plantering: Buskar med bar rot planteras tidigt på våren eller sent på hösten. Krukodlade plantor kan planteras när som helst, från vår till höst. Skär ner skotten på barrotade plantor till ca 20 cm höjd vid planteringen. Krukodlade buskar behöver inte skäras tillbaka. Planteringsavstånd: 2-2,5 m. Till häck planterar du tätare. Gödsling: Gödsla med ca 2 kg kogödsel/m2 varje var, eller "en näve". s k fullgödsel utan för högt kväveinnehåll. Alltför riklig kväve gödsling leder till veka buskar och gynnar mjöldagg. Skötsel: Det är bra att täcka marken under buskarna med organiskt material som halm eller bark. Då hålls jorden fuktigare. Efter 3-4 år är det dags att börja gallra buskarna regelbundet. Klipp bort de äldsta grenarna anda nere vid markytan. Då kommer det fler nya skott som ger stora och fina bär. Tag också bort svaga och skadade grenar, och sådana som lagt sig på marken. Svarta vinbärsbuskar ger god skörd på ettåriga skott och kan därför beskäras hårt utan att skörden uteblir. På hösten när bladen fallit är en bra tid för beskärningen. Var försiktig med att bearbeta jorden under buskarna. Rötterna ligger ytligt och kan lätt skadas.

 

Hallon, björnbär och björnhallon

Hallonplantor kan bilda höga häckar som både ger läckra bär och kan fungera som inramning och insynsskydd. Vanliga hallon ger skörd på två årsskotten och kan odlas t o m zon 7. Hösthallon sätter frukt på årsskotten och mognar i aug-sept. Det finns hösthallon som är härdiga till zon 3 (ev. 4 med snötäcke).Björnbärsbuskar är värmeälskare med förträfflig växtkraft. Med hjälp av en spaljé eller trådar kan de snabbt klä en varm vägg i grönska. Björnbär trivs upp till Mellansverige i skyddadelägen. Precis som hallon har björnbär frukt på två årsskotten.Björnhallon ('Tayberry') är en korsning medan björnbär och hallon. Bären är 3-4 cm långa. De mognar redan i juli, är mörkröda och mycket goda. De är också utmärkta till sylt. Björnhallon odlas som björnbär. Zon 1-4. Jord och läge: Välj ett soligt läge. Spaljéra gärna björnbärsrankorna mot en varm vägg, där trivs de bäst. Den bästa jorden ar fuktighetshållande, mullrik och väldränerad. Grundgödsla med 3-4 kg kogödsel /m2 till hallon, 1-2 kg /m2 till björnbär. Förbättra gärna jorden med plantjord eller gödslad torvmull. Plantering:  Plantorna ska sattas grunt, rothalsens knoppar ska vara vid markytan. Krukodlade exemplar kan planteras från var till höst. De ska inte beskäras vid planteringen. Planteringsavstånd: 50-70 cm mellan plantorna och 150-200 cm mellan raderna är lagom för hallon. En björnbärsbuske är oftast tillräckligt i trädgården, men vid du ha fler är 2,5 m medan plantorna ett bra avstånd. Gödsel: Gödsla hallonen med 2-3 kg kogödsel /m2 varje vår, björnbären med 1-2 kg /m2. Alternativt kan du ge en till två "nävar" fullgödselmedel.

Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med organiskt material, t ex halm eller bark. Hallonplantor behöver någon form av uppbindning. När bären utvecklas är vattenbehovet stort. Vattna vid torka så blir skörden bättre. Beskär såväl björnbärs- som hallonplantor direkt efter avslutad skörd. Alla fjolårsskott, de skott som burit frukt, skärs av vid markytan liksom klena och skadade skott. I hallonlandet gallras årsskotten sa att det återstår 12-14 kraftiga skott per löpmeter. Luckra jorden runt plantorna efter skörd. Björnbär växer snårigt och det kan vara svart att gallra bort gamla skott som snärjt in sig bland de unga. Ett satt är att hålla dem skilda åt från början. Två årsskotten leds åt ett håll i spaljén och de nya skotten leds åt det andra. Björnbär tycker inte om kyla. Lägg ner rankorna på hösten och tack dem med jord sa klarar de vintern. Hösthallon ger skörd på årsskotten. Klipp ner alla skott till marken efter avslutad skörd. Hösthallon har stadig växt och behöver ingen uppbindning.

 

Blåbär och lingon

Nya sorters blåbär, s.k. amerikanska blåbär, är lättodlade och ger stora klasar med goda bär. Plantorna utvecklas till fina buskar med utbrett växtsätt. Särskilt vackra är de på hösten när de lyser i rött, gult och orange. Bären är betydligt större än vilda blåbär men lika goda. Fruktköttet är ofärgat. Det går utmärkt att odla lingon i trädgården! Det tar 4-5 år innan plantorna ger full skörd. Jord och läge: Blåbär och lingon är surjordsväxter som trivs vid ett pH mellan 4 och 5,5. Jorden bör vara mullrik, lucker och valdränerad med god tillgång till fukt. Blanda den befintliga jorden med naturell torv i riklig mängd, och gärna kompost och sand dessutom. Gödsla försiktigt med kogödsel eller fullgödsel. Låt blåbären få en ljus växtplats utan brännande middagssol. Lingonplantorna blir fina och frodiga i skuggigt läge men det krävs en solig växtplats för att de ska sätta rikligt med bär. Undvik frostlänta platser. Plantering: Krukodlade exemplar kan planteras från vår till höst. Planteringsavstånd: För amerikanska blåbär ca 75cm. Planterar du ett helt lingonland 25-40 cm mellan plantorna och 80-100 cm mellan raderna lagom. Gödsel: Använd gärna rhododendrongödsel, den är anpassad till surjordsväxter. Men såväl blåbär som lingon har ett måttligt näringsbehov, så gödsla försiktigt. Kalka aldrig! Skötsel: Täck gärna marken under plantorna med bark eller dylikt. Hölj plantorna med t ex fiberduk om det är risk för nattfrost under blomningen. Vattna under torra perioder på sommaren. Tidigt på våren kan du skära eventuella skadade grenar samt grenar som lagt sig på marken.

untitled111
blackberries-1032754__180
vinbär