IMG_1769
IMG_1776
IMG_1768

Plantera rosor

 

Olika rosor har olika växtsätt och behov. Men gemensamt för dem är att de trivs i lerig jord med hög vattenhållande förmåga.

 

Är du noggrann vid planteringen och skyddar dina rosor under vintern så kan en ros vara en del av livet i trädgården under många år framöver.

 

Växtplats

Rosor trivs i sol till halvskugga. Undvik direkt söderläge som kan bli för varmt och blåsiga platser. Plantera inte för nära husgrund eller under utskjutande tak där det ofta blir för torrt. Klätterrosor trivs därför bättre på till exempel en pergola än mot en vägg. Planterar du nära vattensugande träd som björk och pil får rosorna hård konkurrens om vattnet. 

 

Planteringstid

 

Krukodlade rosor

Krukodlade rosor går bra att plantera under hela säsongen, så länge det inte är tjäle i backen, men undvik den varmaste delen av sommaren. Om de planteras under våren eller tidig höst får de gott om tid att rota sig innan värmen respektive kylan kommer. 

 

Barrotade rosor

En barrotad ros är känsligare och får inte torka ut. Om du inte kan plantera rosen direkt bör du därför jordslå den, lägg rosen i en liten grop och täck rötterna med jord. I södra Sverige kan du plantera barrotade plantor både under sen höst och tidig vår. Rötterna växter så länge jordtemperaturen är över fyra grader. Är du osäker på om rosen hinner rota sig innan vintern kan plantering på våren vara att föredra, vilket ofta kan vara fallet längre norrut. Rosen dör dock inte om den kommer sent i jorden på hösten, men det kan ta längre tid för den att komma igång på våren. 

Plantering

Låt plantan stå i en hink och suga åt sig vatten någon timma före plantering så att den är saftspänd när det är dags för plantering.  Gräv en rejäl grop så att det blir gott om plats för rötterna. Använd en sekatör för att korta ner för långa rötter till cirka 20 centimeter, vik inte rötterna. Rosor kräver god dränering då rötterna inte får bli ståendes i vatten. Lägg därför ett cirka 20 centimeter tjockt lager av leca-kulor i botten av gropen. Okulerade rosor planteras med förädlingsstället (knölen ovanför rotsystemet) cirka 10-15 centimeter under markytan för att skydda den mot frostskador. Även rotäkta rosor kan planteras relativt djupt för att ge grenarna stadga, du ser på stammen hur djupt de varit planterade tidigare. Fördela rötterna jämnt och fyll gropen till ¾ med lerhaltig, näringsrik och väldränerad jord. Tryck till jorden ordentligt och vattna rikligt, rosor behöver mycket vatten för att slå rot. När vattnet sjunkit undan lägger du på ytterligare ett lager jord och vattnar igen.  Plantera inte för tätt, rosor behöver cirkulerande luft runtom och de blir nästan alltid större än man tror. Om du odlat rosor på samma plats tidigare finns det risk för jordtrötthet och nya rosor kan få svårt att etablera sig. Du bör då byta ut cirka 75 cm jord i rabatten.

 

Gödsling

Om man jordförbättrat bra behövs ingen extra näring första året. Följande år gödslas rosorna på våren, när de börjat växa, med ett fullgödselmedel och fem liter kogödsel per planta. Använd inte kväverik gödning sent på sommaren, då försämras rosens övervintring.

 

Beskärning

Rabattrosor beskärs varje år ner till 10-40 cm beroende på sort. På våren när björken fått ’musöron’. Moderna buskrosor gallras lätt och kortas in till ca 50 cm när björken fått ’musöron’. Gammeldags buskrosor gallras ur när de blivit täta. Gamla grenar klipps ner till marken före knoppsprickningen. Klätterrosor putsas lätt och gallras ur. Ta någon av de ädsta grenarna 10-20 cm över marken, på våren när björken fått ’musöron’. På alla sorts rosor klipper man bort döda grenar och grenar som korsas.

Klipp alltid över en utåtriktad knopp. Klipp bort vissna blommor under sommaren om det

inte är en ros som får vackra nypon.

 

Problem

En ros som får vatten och näring och står luftigt angrips inte lika lätt av svampsjukdomar och skadeinsekter. Tänk på att riklig tillförsel av kväve försämrar rosens motståndskraft! Vissa sorter är känsliga för svampsjukdomar. Angrepp kan delvis förebyggas genom behandling med BINAB som består av en naturlig svamp som motverkar skadliga svampar.

http://vasaholm.se/wp-content/uploads/2015/07/cropped-ros11-1.jpg
IMG_1772
IMG_1770
IMG_1769
IMG_1776
IMG_1768

Plantera rosor

 

Olika rosor har olika växtsätt och behov. Men gemensamt för dem är att de trivs i lerig jord med hög vattenhållande förmåga.

 

Är du noggrann vid planteringen och skyddar dina rosor under vintern så kan en ros vara en del av livet i trädgården under många år framöver.

 

Växtplats

Rosor trivs i sol till halvskugga. Undvik direkt söderläge som kan bli för varmt och blåsiga platser. Plantera inte för nära husgrund eller under utskjutande tak där det ofta blir för torrt. Klätterrosor trivs därför bättre på till exempel en pergola än mot en vägg. Planterar du nära vattensugande träd som björk och pil får rosorna hård konkurrens om vattnet. 

 

Planteringstid

 

Krukodlade rosor

Krukodlade rosor går bra att plantera under hela säsongen, så länge det inte är tjäle i backen, men undvik den varmaste delen av sommaren. Om de planteras under våren eller tidig höst får de gott om tid att rota sig innan värmen respektive kylan kommer. 

 

Barrotade rosor

En barrotad ros är känsligare och får inte torka ut. Om du inte kan plantera rosen direkt bör du därför jordslå den, lägg rosen i en liten grop och täck rötterna med jord. I södra Sverige kan du plantera barrotade plantor både under sen höst och tidig vår. Rötterna växter så länge jordtemperaturen är över fyra grader. Är du osäker på om rosen hinner rota sig innan vintern kan plantering på våren vara att föredra, vilket ofta kan vara fallet längre norrut. Rosen dör dock inte om den kommer sent i jorden på hösten, men det kan ta längre tid för den att komma igång på våren. 

Plantering

Låt plantan stå i en hink och suga åt sig vatten någon timma före plantering så att den är saftspänd när det är dags för plantering.  Gräv en rejäl grop så att det blir gott om plats för rötterna. Använd en sekatör för att korta ner för långa rötter till cirka 20 centimeter, vik inte rötterna. Rosor kräver god dränering då rötterna inte får bli ståendes i vatten. Lägg därför ett cirka 20 centimeter tjockt lager av leca-kulor i botten av gropen. Okulerade rosor planteras med förädlingsstället (knölen ovanför rotsystemet) cirka 10-15 centimeter under markytan för att skydda den mot frostskador. Även rotäkta rosor kan planteras relativt djupt för att ge grenarna stadga, du ser på stammen hur djupt de varit planterade tidigare. Fördela rötterna jämnt och fyll gropen till ¾ med lerhaltig, näringsrik och väldränerad jord. Tryck till jorden ordentligt och vattna rikligt, rosor behöver mycket vatten för att slå rot. När vattnet sjunkit undan lägger du på ytterligare ett lager jord och vattnar igen.  Plantera inte för tätt, rosor behöver cirkulerande luft runtom och de blir nästan alltid större än man tror. Om du odlat rosor på samma plats tidigare finns det risk för jordtrötthet och nya rosor kan få svårt att etablera sig. Du bör då byta ut cirka 75 cm jord i rabatten.

 

Gödsling

Om man jordförbättrat bra behövs ingen extra näring första året. Följande år gödslas rosorna på våren, när de börjat växa, med ett fullgödselmedel och fem liter kogödsel per planta. Använd inte kväverik gödning sent på sommaren, då försämras rosens övervintring.

 

Beskärning

Rabattrosor beskärs varje år ner till 10-40 cm beroende på sort. På våren när björken fått ’musöron’. Moderna buskrosor gallras lätt och kortas in till ca 50 cm när björken fått ’musöron’. Gammeldags buskrosor gallras ur när de blivit täta. Gamla grenar klipps ner till marken före knoppsprickningen. Klätterrosor putsas lätt och gallras ur. Ta någon av de ädsta grenarna 10-20 cm över marken, på våren när björken fått ’musöron’. På alla sorts rosor klipper man bort döda grenar och grenar som korsas.

Klipp alltid över en utåtriktad knopp. Klipp bort vissna blommor under sommaren om det

inte är en ros som får vackra nypon.

 

Problem

En ros som får vatten och näring och står luftigt angrips inte lika lätt av svampsjukdomar och skadeinsekter. Tänk på att riklig tillförsel av kväve försämrar rosens motståndskraft! Vissa sorter är känsliga för svampsjukdomar. Angrepp kan delvis förebyggas genom behandling med BINAB som består av en naturlig svamp som motverkar skadliga svampar.

http://vasaholm.se/wp-content/uploads/2015/07/cropped-ros11-1.jpg
IMG_1772
IMG_1770